Частные ВУЗы Чехии
 
Прага, 110 00
 
Чешская Республика
 
 
 

Раздел: Образование в Чехии

Подраздел: Образование в Чехии > Частные ВУЗы Чехии
Частные ВУЗы Чехии

 Рейтинг частных университетов в Чехии:

1. Университет финансов и управления (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (VŠFS).

2. Институт банковского дела (Bankovní institut vysoká škola, a.s. (BIVŠ).

3. Университет туризма и гостиничного дела (Vysoká škola hotelová v Praze, s.r.o. (VŠH).

4. Англо-американский университет (Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAVŠ).

5. Университет Яна Амоса Каменского Прага (Univerzita Jana Amose Kamenského Praha, s.r.o. (UJAK).

6. Нью-Йоркский университет в Праге (University of New York in Prague,s.r.o. (UNYP).

7. Университет Шкода авто (Škoda auto,a.s. Vysoká škola (ŠAVŠ).

8. Университет политических и социальных наук (Academia Rerum Civilum - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV) 

9. Академия "Стинг" (Akademie Sting, o.p.s.)

10. Колледж "Акцент" (Аkcent college, s.r.o.)

11. B.I.B.S., a.s. Brno

12. Институт "Цевро" (Cevro institut o.p.s. (CEVRO)

13. Европейский политехнический институт (Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI)

14. Академия кино Мирослава Ондржичка (Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (FAMO)

15. Институт реставрации и консервирующих техник (Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s.)

16. Литературная академия (Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. (LA)

17. Столичный университет (Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)

18. Моравский университет в Оломоуци (Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO)

19. Колледж "Newton" (Newton College, a.s. (NC)

20. Пражский университет психо - социальных исследований (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (PVŠPS)

21. Университет Рашинова в Брно (Rašínova vysoká škola v Brně, s.r.o. (RaVŠ)

22. Экономический университет Зноймо (Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. (SVŠE)

23. Средочешский институт (Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.  (SVI)

24. Колледж " Юникорн" (Unicorn College, s.r.o. (UC)

25. Университет прикладного права (Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. (VŠAP)

26. Университет туризма, отельного и курортного бизнеса (Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠ CRHL)

27. Университет экономики и менеджмента (Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. (VŠEM)

28. Университет европейских и региональных наук (Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. (VŠERS)

29. Университет Карла Энглиша (Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. (VŠKE)

30. Университет в Карловых Варах (Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.  (VŠKV)

31. Университет логистики (Vysoká škola logistiky, o.p.s. (VŠLG)

32. Университет менедженской информатики и экономики (Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE)

33. Университет международных и государственных отношений (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (VŠMVV Praha)

34. Университет торговли и отельного бизнеса (Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. (VŠOH)

35. Университет торговли в Праге (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)

36. Университет предпринимательского бизнеса (Vysoká škola podnikání, a.s. (VŠP)

37. Университет в области недвижимости (Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o. (VŠR –IFD)

38. Университет регионального развития (Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. (VŠRR)

39. Университет социального управления (Vysoká škola sociálně- správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (VŠSS) 

40. Университет физкультуры и спорта (Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. (VŠTVS PALESTRA)

41. Медицинский университет (Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.  (VŠZ)

42. Западноморавский университет (Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. (ZMVŠ)

43. Архитектурный институт (ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE (ARCHIP)


Назад
Вверх
 Вниз
Подать заявку / задать вопрос
Поиск недвижимости