ВУЗы Чехии
 
Прага, 110 00
 
Чешская Республика
 
 
 ВУЗы ЧехииГосударственные ВУЗы Чехии

 

1. Карлов университет в Праге (Karlova univerzita).

2. Чешский технический университет в Праге (České vysoké účení technické).

3. Пражский экономический университет (Vysoká škola ekonomická).

4. Масариков университет в Брно (Masarykova univerzita).

5. Химико-технологический университет в Праге (Vysoká škola chemicko technologická Praha).

6. Университет Палацкого в Оломоуце (Univerzita Palackého Olomouc).

7. Технический университет в Брно (Vysoké účení technické v Brno).

8. Университет Томаша Бати в Злине (Univerzita Tomáše Bati Zlín).

9. Сельскохозяйственный университет в Праге (Česká zemědělská univerzita Praha).

10. Технический университет в Либерце (Technická univerzita Liberec).

11. Техническо-экономический университет в Чешских Будеевицах (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VSTECB)

12. Горный технический университет в Остраве (Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO)

13. Югочешский университет в Чешских Будеевицах (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

14. Университет Менделя в Брно (Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

15. Остравский университет в Остраве (Ostravská univerzita v Ostravě (OU)

16. Политехнический университет в Йиглаве (Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)

17. Слезский университет в Опаве (Slezská univerzita v Opavě (SU)

18. Университет в Градце Кралове (Univerzita Hradec Králové (UHK) 

19.  Университет Яна Евангелисты Пуркине в Усти над Лабем (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 

20. Университет в Пардубице (Univerzita Pardubice (UPa)

21. Западночешский университет в Плзни (Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

22. Музыкальная академия в Праге (Akademie múzických umění v Praze (AMU) 

23. Академия изобразительных искусств в Праге (Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) 

24. Университет прикладного искусства в Праге (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)

25. Яначкова академия музыкальных искусств в Брно (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)

26. Ветеринарно – фармацевтический университет в Брно (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně  (VFU BRNO) 

 

 

27. Полицейская академия Чешской республики в Праге (Policejní akademie České Republiky v Praze (PA ČR) 

28. Университет обороны в Брно (Policejní akademie České Republiky v Praze (PA ČR)

 

 


 

Частные ВУЗы Чехии

 

1. Университет финансов и управления (Vysoká škola finanční a správní).

2. Институт банковского дела (Bankovní institut).

3. Институт туризма и гостиничного дела (Vysoká škola hotelová).

4. Англо-американский институт (Anglo-americká vysoká škola).

5. Университет Яна Каменского (Univerzita Jana Kamenského).

6. Нью-Йоркский институт в Праге (New York University in Prague).

7. Институт Шкода авто (Škoda auto vysoká škola).

8. Университет политических и общественных наук (Academia Rerum Civilum - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV) 

9. Академия "Стинг" (Akademie Sting, o.p.s.)

10. Академия творческого развития (Akademie tvůrčího rozvoje, s.r.o.)

11. Колледж "Акцент" (Аkcent college, s.r.o.)

12. Англо-американский университет (Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAVŠ)

13. B.I.B.S., a.s. Brno

14. Институт "Цивро" (Cevro institut o.p.s. (CEVRO)

15. "Чешский университет менеджмента" (Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona, s.r.o.)

16. Европейский политехнический институт (Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI)

17. Академия кино Мирослава Ондржичка (Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (FAMO)

18. Институт ревтаврации и консервирующих техник (Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s.)

19. Литературная академия (Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. (LA)

20. Церковный университет (Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)

21. Международный баптистский теологический семинар Европейской баптистской федирации (Mezinárodní baptistický teologický seminář evropské baptistické federace, o.p.s. (EBF)

22. Моравский университет (Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO)

23. Колледж "Newton" (Newton College, a.s. (NC)

24. Пражский университет психико - социальных исследований (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (PVŠPS)

25. Пражский технологический институт (Pražský technologický institut, o.p.s.)

26. Университет Рашинова в Брно (Rašínova vysoká škola v Brně, s.r.o. (RaVŠ)

27. Экономический университет Зноймо (Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. (SVŠE) Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES)

28. Средочешский институт (Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.  (SVI)

29. Колледж " Юникорн" (Unicorn College, s.r.o. (UC)

30. Нью-Йоркский университет в Праге (University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP)

31. Университет Яна Амоса Каменского (Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. (UJAK)

32. Университет прикладного права (Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. (VŠAP)

33. Университет прикладных экономических наук (Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií, s.r.o. (VŠAES)

34. Университет туризма и территориальных наук (Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, o.p.s. (VŠCRTS)

35. Университет туризма, отельного и курортного бизнеса (Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠ CRHL)

36. Университет экономики и менеджмента (Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. (VŠEM)

37. Университет европейских и региональных наук (Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. (VŠERS)

38. Университет отельного бизнеса (Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. (VŠH)

39. Университет Карла Энглиша (Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. (VŠKE)

40. Университет в Карловых Варах (Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.  (VŠKV)

41. Университет логистики (Vysoká škola logistiky, o.p.s. (VŠLG)

42. Университет менедженской информатики и экономики (Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE)

43. Университет международных и общественных отношений (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (VŠMVV Praha)

44. Университет торговли и отельного бизнеса (Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. (VŠOH)

45. Университет торговли в Праге (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)

46. Университет предпринимательского бизнеса (Vysoká škola podnikání, a.s. (VŠP)

47. Университет в области недвижимости (Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o. (VŠR –IFD)

48. Университет регионального развития (Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. (VŠRR)

49. Социально - административный университет (Vysoká škola sociálně- správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (VŠSS) 

50. Спортивный университет (Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. (VŠTVS PALESTRA)

51. Медицинский университет (Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.  (VŠZ)

52. Западноморавский университет (Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. (ZMVŠ)

53. Университет "Шкода - авто" (Škoda Auto a.s. vysoká škola (ŠAVŠ)

54. Институт банковского дела (Bankovní  institut vysoká škola, a.s.(BIVŠ)

55. Архитектурный институт (ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE (ARCHIP)

 


Назад
Вверх
 Вниз
Подать заявку / задать вопрос
Поиск недвижимости